ALARMSYSTEMS bvba


24/24 u
JORIS VAN DEN BOSCH

Windmolenveldstraat 52 - LEUVEN

Tel 016/23.71.71
GSM 0475/23.71.71

 


   

 [bronvermelding: http://www.fedpol.be/ Federale Politie] 

Algemeen

Wat u moet weten over de inbreker

De meeste inbrekers zijn actief bij afwezigheid van de bewoner(s).
Dit is een belangrijke vaststelling omdat dit het belang onderstreept van sluitsystemen te gebruiken die ook van buiten af bedienbaar zijn, zeker voor wat de deur betreft langs waar men gewoonlijk het gebouw verlaat.

Het risico op inbraak is even hoog in de namiddag als in het tweede deel van de nacht.  Vaak echter vergeet men juist tijdens de dag de nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.

Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning. Deze manier van werken biedt hem niet alleen meer discretie, maar vaak is de beveiliging hier ook het zwakst.

Het is eerder uitzonderlijk dat een confrontatie tussen de inbreker en de bewoner plaats vindt.  Inderdaad, heel wat daders werken in een voor hen bekende omgeving en zij hebben er weinig belang bij een confrontatie uit te lokken zodat ze herkend of goed beschreven kunnen worden.

Hoe kunt u zich beveiligen?

De beveiliging tegen inbraak berust op het zinvol en met risico evenredig combineren van drie soorten maatregelen die door de beveiligingsspecialisten organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen genoemd worden.

 • Organisatorische maatregelen strekken er vooral toe de woning voor de dief onaantrekkelijk te maken, hem geen gelegenheid te geven en de buit zo laag mogelijk te houden door o.a. een goed sleutelbeheer, het scheppen van een bewoonde indruk, het merken en registreren.
 • Bouwkundige maatregelen hebben tot doel de weerstand van toegangen en uitgangen en van alle andere gevelopeningen te verhogen: degelijke sloten, gelaagd glas, ...
 • Elektronische beveiliging is in sommige gevallen een noodzakelijke aanvulling van de voorgaande maatregelen en heeft naast een algemeen afschrikkende functie de taak een inbraak of een poging ertoe te detecteren en de omwonenden en de politiediensten rechtstreeks of onrechtstreeks te alarmeren.

De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een niet gesloten inbraakwerende deur heeft weinig of geen waarde evenals een detectie die zonder verder gevolg blijft.

Daarenboven is het noodzakelijk alle kwetsbare punten goed te beveiligen.  Het volstaat niet de achterdeur te verstevigen en vooraan een toegang te laten via de kelderopening.  De meeste inbrekers zoeken wel een toegang via het zwakste punt maar, indien dit niet lukt, zoeken zij eerst een andere toegang vooraleer het objectief te verlaten.

De basisvoorwaarde opdat de beveiliging effectief zou zijn is en blijft echter dat men ze aanwendt.  Het gebeurt vaak dat een beveiliging omzeild wordt, niet door een kundige dief, maar omdat de bewoner ze gewoonweg niet in gebruik had gesteld.

Hetgeen voorafgaat betekent ook dat beveiliging maatwerk is, zeker voor wat de bouwkundige en elektronische maatregelen aangaan en dan vooral wanneer die in combinatie met elkaar gebruikt worden.  Verder deskundig advies van beveiligingsspecialisten is hier dan ook nodig.

Organisatorische beveiliging

Het betreft hier vooral een aantal goede gewoonten die :

 • uw woning minder aantrekkelijk maken voor een dief;
 • hem weinig mogelijkheden bieden om de inbraak te plegen;
 • het risico om ontdekt te worden verhogen;
 • de schade of het nadeel kunnen beperken.

Geef de woning een bewoonde indruk, vermijd tekenen van afwezigheid zoals:

 • een openstaande garagedeur zonder wagen in de garage;
 • neergelaten rolluiken overdag evenals volstrekt duistere woningen 's avonds;
 • briefjes op de deur met de vermelding :   "afwezig tot ...";
 • een volgepropte brievenbus;

Laat bij afwezigheid de radio spelen.  Ook kunt u overdag wat goedkoop speelhoed achterlaten in de tuin of een oude fiets tegen de gevel plaatsen.  Blijf op het antwoordapparaat vaag omtrent de reden van uw afwezigheid.

Een bewoonde indruk kan ook geschapen worden door het gebruik van verlichting.  Hier moet ervoor gezorgd worden dat men een wisselend verlichtingsbeeld creert dat zoveel mogelijk overeenstemt met de normale gang van zaken.   Met andere woorden, vermijd dat er midden in de nacht licht brandt in de keuken of in de hall.
Om dit te realiseren kan er nuttig gebruik gemaakt worden van tijdschakelaars wat toelaat het aan- en uitgaan vooraf te programmeren.

Merk en registreer uw bezit. 

Berg uw waarden veilig op.  De meeste inbrekers zijn erop uit om zo snel mogelijk gemakkellijk verhandelbare goederen of waarden te stelen in zo weinig mogelijk tijd. 
Waardeberging houdt dan ook in:

 • een minimum aan waarden (geld, juwelen, ...) in huis te houden;
 • de waarden verspreid en veilig op te bergen;
 • geen aanduidingen te geven omtrent wat men in huis heeft.

Vermijd diefstalgevoelige voorwerpen zodanig uit te stallen dat een voorbijganger zich gemakkelijk een idee kan vormen van een waarde ervan.   Berg cheques, geld, juwelen, kredietkaarten en andere waarden ook niet op in gekende plaatsen (linnenkast, ...).  Bewaar uw bankkaart nooit samen met uw cheques.

Wapens en munitie vereisen een bijzondere aandacht: niet alleen om hun waarde maar ook om ongevallen te vermijden of om verkeerd gebruik tegen te gaan.

Ook kan gekozen worden voor een inbraakwerende kast.   Dit materiaal is in verschillende uitvoeringen voorhanden : vrijstaand, vloerkluis of muurkluis.  De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de eigen situatie, maar toch kunnen enige aanduidingen gegeven worden:

 • een vrijstaande inbraakwerende kast laat toe meer en grotere voorwerpen veilig op te bergen.  Beneden een bepaald gewicht (ca. 1 ton) moet ze wel aan de vloer of aan de muur vastgemaakt worden;
 • een vloerkluis laat toe dat men deze zeer goed kan verbergen en de uitvoeringen die thans op de markt beschikbaar zijn maken het ook mogelijk grotere voorwerpen erin op te bergen.

De vloerkluis
Vloerkluis

 • een muurkluis wordt uiteraard in de muur ingebouwd.   Een stevige verankering is hier noodzakelijk wat niet altijd mogelijk is gelet op de kwaliteit van de muur.
 • tenslotte zijn er kleine koffertjes op de markt die in een voertuig kunnen bevestigd worden, maar die ook geschikt zijn voor thuis.

Sluit alles veilig af.  Afsluiten betekent het slot op de nachtschoot draaien, geen deuren en/of gemakkelijk bereikbare ramen op een kier laten staan, geen vliegenraam laten inzitten, ...
Dit is niet enkel nodig wanneer u de woning verlaat maar ook wanneer u thuis boven of in de tuin aan het werk bent.  Sommige daders maken er geen punt van om in die omstandigheden binnen te dringen; zelfs wanneer u 's avonds TV zit te kijken is het veilig de achterdeur te sluiten.  Vergeet ook niet tuinhuisjes af te sluiten: niet alleen kan het materiaal dat er staat gestolen worden maar het kan ook gebruikt worden om de inbraak te vergemakkelijken.

Draag zorg voor uw sleutels, hang geen label met adres, naam of telefoonnummer aan de sleutelring.  Zijn uw sleutels zoek of gestolen, vervang dan het slot of de cylinder.  Dit doet u trouwens best ook wanneer u een reeds eerder verhuurde woning betrekt.  Laat geen sleutels aan de binnenkant van de deuren of ramen.  En der meest gebruikte inbraakmethoden is het breken van het glas ter hoogte van het slot of van de raamhefboom; wanneer de sleutels op het slot zijn is inbreken bijzonder gemakkelijk.
Laat ook de autosleutels niet achter op de wagen en laat geen sleutels van toegangen aan het sleutelbord of in de jaszak of handtas in de hall.  Ook de code van een inbraakwerende kast  is een sleutel die veilig moet opgeborgen worden.  Vermijd ook sleutels achter te laten op de bekende plaatsen: onder de mat, onder een bloempot, in een brievenbus, ...

Een goede buur is beter dan een verre vriend.  Een gepaste nieuwsgierigheid voor wat er op straat en bij de buur gebeurt is een nuttige maatregel om diefstal te voorkomen.  Wanneer u verdachte voertuigen of personen ziet, die vreemd zijn aan de buurt, houdt dan een oogje in het zeil en verwittig indien nodig politie of rijkswacht.  Geef ook geen inlichtingen omtrent de afwezigheid van buurman of buurvrouw aan onbekenden.  Hoge struiken geven misschien wel wat meer privacy maar maken ook dat een dief een woning gemakkelijk kan observeren en in alle rust kan werken.

Vermijd onnodige schade.  Bij afwezigheid heeft het weinig nut binnendeuren en kasten af te sluiten.  Het sluitmechanisme is doorgaans zo zwak dat het geen echte hindernis vormt, maar u hebt wel bijkomende schade bij de braak ervan. 

Stel geen hulpmiddelen ter beschikking.  Ladders dienen veilig opgeborgen te worden of vastgemaakt bijvoorbeeld d.m.v. een ketting en een hangslot.  Buitenstopcontacten moeten stroomloos gemaakt worden bijvoorbeeld d.m.v. een binnenschakelaar.  Vermijd voorwerpen in de omgeving van de woning achter te laten die inklimming kunnen vergemakkelijken.  Ook een afvoerpijp is zo een hulpmiddel.  Hier kan men metalen beugels met scherpe punten op aanbrengen en er bestaat een speciale kleverige pasta die het opklimmen sterk bemoeilijkt.

Beperk de afvoermogelijkheden.  Het gebeurt dat inbrekers hun wagen tot voor de deur rijden om zo gemakkelijk alles op te laden.  Het degelijk afsluiten van het hekje aan de oprit is een goede maatregel.

Maak u een gepaste dosis wantrouwen eigen.  Laat onbekenden niet zomaar binnen, zelfs al klinkt hun verhaal aannemelijk.  Een deurspionnetje en een deurketting zijn hier een noodzakelijke uitrusting;

Deurspion
Deurspion

Deurketting
Deurketting

Een telefoonaansluiting in de slaapkamer - hetzij een tweede toestel hetzij n toestel waarop een verlengsnoer met contact is aangesloten - is een nuttige en goedkope investering en laat toe vanuit een "veilige plaats de hulpdiensten te bellen.

Wat met een hond?  Of een hond al dan niet afschrikkend werkt is een voorwerp van discussie: er zijn inbraken die plaats vonden daar waar de hond in de woning aanwezig was, en er zijn gevallen waarbij een hond de dader op de vlucht joeg of in bedwang hield.  Houd er wel rekening mee dat een hond in huis het gebruik van andere beveiligingssystemen in het gedrang brengen.

Een verzekering tegen diefstal afsluiten zal op zichzelf geen diefstal voorkomen maar beperkt het geleden verlies en de veroorzaakte schade.

 [bronvermelding: http://www.fedpol.be/ Federale Politie] 


D-TECT ALARMSYSTEMEN

JORIS VAN DEN BOSCH
Windmolenveldstraat 52-Leuven

Tel 016/23.71.71
GSM 0475/23.71.71

e-mail: info@d-tect.be